Specialiste Finance Data Entry

Specialist/e Finance Kontabilizim Faturash
Përshkrimi i punës:
- Rregjistrimit të faturave të blerjes.
- Kontroll dhe verifikim faturash.
- Verifikim i llogarive bankare dhe i kartave të kreditit.
- Mbajtja e kartelave të Debitorëve.

Kërkesat që duhet të përmbushin kandidatet:
- Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik.
- Të ketë minimumi 6 muaj eksperiencë në këtë sektorë.
- Njohje shumë të mira të gjuhës Italiane të shkruar dhe të folur, niveli B2/C1/C2 sipas standarteve EU.
- Dëshirë për të punuar dhe rritur profesionalisht.
- Mundësi për të filluar punë menjëherë.

Ofrohet:
- Kontratë pune afat gjatë.
- Kushtet e punës sipas Kodit të Punës.
- 40 orë në javë punë, 9:00-17:30
- Kushte pune sipas OBSH.


Ju lutem të dërgoni CV tuaj në gjuhën Italiane, ku në titullin e emailit të vendosni pozicionin për të cilin jeni i interesuar në info@ur-support.com, brenda datës 25 Prill 2018!