• Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

  UR Support ofron mbështetje për biznese të të gjithë sektoreve për organizimin, orientimin dhe trajnimin e personelit të tij për menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

  Menaxhim Burimesh Njerëzore
  Strategji
  Politika
  Praktika

 • Rekrutim

  UR Support nëpërmjet një stafi të kualifikuar dhe me eksperiencë të gjatë në këtë sektor ofron shërbimin e rekrutimit nëpërmjet metodave të ndryshme të rekrutimit për të gjitha nivelet e strukturës së një kompanie.
  Metodologjia e punës na ndihmon të gjejmë gjithmon kandidatët e duhur për klientët tanë.

  Rekrutim
  Seleksionim

 • Konsulence Ligjore dhe Fiskale për BNJ

  UR Support i gjendet klientit në mbështetje të plotë lidhur me legjislacionin e punës në fuqi, si me legjislacionin tatimor duke ofruar specialistët e saj të pregatitur dhe me eksperiencë të gjatë në këtë fushë.

  Konsulencë Ligjore lidhur me Kodin e Punës.
  Konsulencë fiskale lidhur me Sigurimet Shoqërore e Shëndetsore.
  Konsulencë start-up të BNJ.