• Konsulencë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

  U'r Support ofron shërbime shërbime të specializuara dhe të përgjithshme të menaxhimit të burimeve njerëzore duke përfshirë:

  Menaxhim strategjik i burimeve njerëzore.
  Politikat e burimeve njerëzore dhe zhvillimi i procedurave.
  Trajnimi dhe zhvillimi.
  Menaxhimi i performancës.
  Implementimi i sistemit të burimeve njerëzore.


 • Konsulencë në Seleksionim dhe Rekrutim

  U'r Support vjen në mbështetjen tuaj për proçeset e rekrutimit.
  Shërbimet e këshillimit dhe rekrutimit. Proçese të plota rekrutimi.

  Kërkimi dhe takimi me kandidatët
  Vlerësim dhe përzgjedhje.
  Rekrutimi final.
  Finalizimi i procesit.
  Përgjegjësia për ndjekjen e mëtejshme.

 • Konsulencë fiskale lidhur me personelin

  U'r Support ju ofron shërbim të detajuar që lidhet me menaxhimin e sistemit të pagave, ligjislacionit në fuqi të punës, legjislacionit fiskal, siguria në punë etje.

  Paga dhe zhvillimet e sistemit të kompesimit.