Rreth nesh

Në mbështetjen tuaj!

U'r Support është një kompani konsultuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Eksperienca 15 vjeçare e stafit tonë në Sistemit e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore është nje potencial i rëndësishëm në shërbimet që ne ofrojmë në drejtim të kompanive, individëve dhe konsolidimit të vlerave dhe standarteve profesionale në tregun e punësimit në vend.
 

Kind regards

U'r Support