Kush Jemi Ne?!

U'r Support është një kompani konsulence në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Eksperienca e gjatë e stafit të saj në krijimin e strategjive dhe politikave të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore është nje potencial i rëndësishëm në shërbimet që U'r Support ofron në drejtim të kompanive të vogla e të mëdha, individëve dhe pasurimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punësimit në Shqipëri. Standartizimi i proçeseve të punës të burimeve njerzore, këshillimi, krijimi i modeleve të fluksit të punës, përshkrimit të punës, rekrutimit dhe shumë proçese që lidhen me menaxhimin e burimeve njerëzore janë shërbime të cilat ne ofrojmë.

U'r Support në mbështetjen tuaj!

Mar. 4, 2014

Visioni

Vizioni jonë është që të ofrojmë dhe mbështesim Biznese dhe Individe me shërbimet e Burimeve Njerzore të standarteve ndërkombëtare! Implementimi i gjërë i këtyre standarte në biznese të sektorëve të ndryshëm.

Mar. 4, 2014

Misioni

Të mbështesim proçeset e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore për të rritur vazhdimisht vlerat për klientët tanë. Të ofrojmë këshillime karriere për individ dhe biznese nëpërmjet një sherbimi profesional.
Të mbajme partneritete biznesi afatgjata, zhvillojmë punonjësit tanë duke sjellë risi e ide te reja dhe mbajmë standarte perfekte të sjelljes ndaj kandidatëve.

Mar. 4, 2014

Qëllimi

U'r Support ka për qëllim të ofroj praktikat dhe metodat më të fundit nivel profesional në fushën e Burime Njerëzore për kompani të ndryshme dhe individë.
Të krijojë një kulturë rekrutimin si për bizneset dhe individët duke bashkëpunuar ngushtësisht.
Të ofrojë garanci për shërbimin që ofron dhe besim te të gjithë tipologjitë e klientëve.

Mar. 4, 2014

Ekspertiza dhe Shërbimet

Konsulencë në krijimin e politikave dhe proçeseve të gjera të Burimeve Njerëzore. Proçese të plota rekrutimi.
Konsultim për Menaxhimin Strategjik të Burimeve Njerëzore.
Shërbim për punësim jashtë Shqipërisë.
Vetëpunësim në punë part time dhe full time.