Rreth nesh

Në mbështetjen tuaj!

U'r Support është një kompani konsulence në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Eksperienca 19 vjeçare e stafit tonë në Sistemet e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore është një aset që u vjen në ndihmë kompanive në sektorët e ndryshëm të biznesit. Fusha jonë e ekspertizës shtrihet jo vetëm në menaxhimin e burimeve njërzore por edhe sesi ky sektor ndikon në rritjen e vlerës dhe në suksesin e biznesit.

Pozicione të reja 2021